Carl-von-Linde-Strasse 38 85716 Unterschleißheim
49 (0)89 2488 369-0

NL | DE

Impressum

Gegevens conform § 5 TMG

MRM Distribution GmbH & Co. KG
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleißheim, Duitsland

Vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke vennoot:
MRM Distribution Verwaltungs GmbH, die wordt vertegenwoordigd door de directeur Christian Bedel; Carl-von-Linde-Strasse 38; D-85716 Unterschleißheim; handelsregister: Amtsgericht München; registernummer: HRB 256880;

Contact

E-mail: info@mrm-distribution.com
Telefoon: +49 89 2488 369 0
Fax: +49 89 2488 369 99

Registergegevens

Handelsregister: Amtsgericht München
Registernummer: HRB 256880
Btw-nummer: DE312271783

Verantwoordelijk voor de inhoud overeenkomstig § 55 alinea 2 RstV:

Christian Bedel
MRM Distribution GmbH & Co. KG
Carl-von-Linde-Strasse 38
85716 Unterschleißheim, Duitsland

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van deze webpagina’s is met grote zorgvuldigheid opgesteld. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garanderen. Als dienstverlener zijn wij conform § 7 alinea 1 van de Telemediengesetz (TMG) overeenkomstig de algemene wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s.

Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of onderzoek te doen naar omstandigheden die duiden op een handeling die in strijd is met de wet. De uit de algemene wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie blijven onverminderd van kracht. Een dergelijke aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop er kennis is genomen van een concrete schending van de wet. Zodra een dergelijke schending van de wet bekend wordt, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze vreemde inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de site verantwoordelijk. De gelinkte sites zijn bij het plaatsen van de links op mogelijke strafbare feiten onderzocht. Daarbij werd geen inhoud vastgesteld die in strijd is met de wet. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter zonder concrete aanwijzingen van een schending van de wet niet redelijk. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en werken op onze website en de website zelf zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is onze schriftelijke toestemming noodzakelijk. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen voor privé, niet-commercieel gebruik toegestaan.

Voor zover de inhoud van deze website niet door ons vervaardigd is, is rekening gehouden met de auteursrechten van derden. Met name de inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van de auteursrechten ontdekken, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Zodra een schending van de wet bekend wordt, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacybescherming

Contactgegevens die in het kader van de wettelijke verplichting tot publicatie van een impressum openbaar zijn gemaakt, mogen door derden niet worden gebruikt voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mail.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens bij het verzamelen, verwerken en gebruiken naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Uw gegevens worden uit hoofde van de wettelijke voorschriften beschermd. In onze privacyverklaring vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website, hoe deze worden gebruikt en overige informatie.